Takto je teď u nás doma

Trmice a okolí objektivem Jardy Puchty


3.ročník - 2011

Vyhodnocení 3.ročníku fotosoutěže ,,Očima mládeže a seniorů".

31. ledna 2012 v 0:08 | Jaroslav Puchta
Do Trmického zámku se v mrazivém odpoledni 2.2.2012 dostavila velmi slušná návštěva. což nás velmi potěšilo.
V zeleném sále, který jsme pro výstavu vybrali a který se velmi hodil k danému tématu ,,Květiny", přivítalo pnávštěvníkyvšech 66 soutěžních fotografií, z kterých diváci vybírali dle svého nejlepšího svědomí nejlepší snímek diváka který 3 vylosovaní diváci získají domů.

Ve vedlejším sále pak rychle úřadovala moje nejstarší vnučka Káťa jako sčítací komisař, aby mohly být vyhlášeny vítězné
snímky diváka včas.

Pak už se přítomní pohodlně usadili v Kamenném sále, kde se jindy oddávají snoubenci a sál skoro zaplnili.
Jako při každé správné vernisáži, začala i ta naše hudební vložkou.
A to nejen ledajakou. Své umění nám předvedl a akci zahájil Richard Nowak na hornu a několikanásobná republiková vítězka ve hře na flétnu 10 letá Tereza Gabrielová, oba i účastníci naší fotosoutěže.


Pak už jsem mohl konečně vyhlásit hodnocení odborné poroty z Ústeckého fotoklubu UFO.

Předání cen města Trmic se zhostila sama paní starostka Jana Oubrechtová

Nejdříve předala ceny dětem, kterých se zúčastnilo 8.Vítězné autorce v součtu za všechny snímky Terezce Gabrielové předala cenu v hodnotě 1500 Kč,
2.cenu získal 7letý, loňský nejmladší účastník, Toník Gabriel v hodnotě 1000 Kč
a 3. cenu pak David Novak v hodnotě 500 Kč.
Ale ani ostatní nepřišli zkrátka, každý účastník získal cenu v hodnotě 200 Kč.
V nejvíce obsazené kategorii ,,Senioři" pak jsem získal první místo já, ale těsně mne následovali Jaroslav Prkno,
který měl i nejlépe hodnocenou fotografii, která je na pozvánce na začátku,Na 3.místě se umístila jana Vavrušková
dále

a na dalších místech už figurují jenom autorky , pouze na pátém místě se umístil nejstarší účastník fotosoutěže Karel Frank, kterému je opravdu 90 roků.Tento vitální mladík se už zúčastnil naší soutěže podruhé a jeho ovládání techniky počítače a fotoaparátu mu může kdekterý nejen senior závidět.
Letos získal za svojí fotografii ,,Listopadové poupě" i jednu ze 3 cen diváka pro seniory, kterou mu předal zástupce Globusu Miloš Musil.

Globus věnoval i 3 ceny pro snímky diváků dětské kategorie

I na závěr nám zahrála něco ze svého repertoáru Terezka Gabrielová
a celou úspěšnou akci vyhlášení a odměňování autorů fotografické soutěže ,,Očima mládeže a seniorú 2011" odtroubil Ríša Nowak na svou hornu.
Všichni se už můžeme těšit na 4. ročník 2012, který bude co nevidět vyhlášen a přejeme všem autorům ,,Dobré světlo"
pro jejich fotografickou tvorbu. Za fotoklub UFO a město Trmice Jarda Puchta - organizátor akce.

A nakonec pro přehled umístění všech soutěžících a jejich nejúspěšnější fotografie.

Výsledky 3.ročníku trmické fotosoutěže 2011 pro mládež a seniory

27. prosince 2011 v 0:29 | Jaroslav Puchta
21.12. vyhodnotil pořádající fotoklub UFO trmickou fotosoutěž 2011.
Dalo to hodnotícím členům fotoklubu, mezi kterými byl i vynikající krajinář a fotograf květin Zdeněk Ondruš, autor mnoha nástěnných kalendářů, pěknou fušku / a největší asi mně při přípravě a zpracování agendy/, protože se fotosoutěže letos zúčastnilo rekordních 10 seniorů a 8 dětí. Celkem se sešlo 66 fotografií. Velkou zásluhu na tom měla i trmická firma Kolbenschmidt a.s., která vyhlásila téma květiny a věnovala 12 prémií za nejlepší snímky květin.
Jak je vidět, budeme se v příštích fotosoutěžích tomuto tématu muset nadále věnovat, protože v Trmicích je mnoho krásných zahrádek s krásnými květinami. Kdo je nemá, má aspoň, jak jsem se několikrát přesvědčil, své okno, které může také květinami krášlit naše město.
Vyhodnocení a hlavně odměňování bude při vernisáži v lednu, včetně hodnocení fotografií diváky a cenami od Globusu, ale nedočkaví senioři se mohou výsledky dovědět už 29.12. v seniorklubu, kde budou fotografie prezentovány a také připomínkovány chyby a další možnosti vylepšení.
Zatím vám předkládám nejlepší fotografie všech 10 autorů - seniorů.
Nedočkavé dětičky musí ještě počkat, ale dočkají se!!!
autor Jaroslav Prkno - Pivoňka

Jaroslav Puchta -,, Vánoční nálada"

Jana Vavrušková -,,Utopené ve smogu"

Emilka Mrazíková ,,Princezna Pampeliška"
Karel Frank ,,Listopadové poupě"
Ivona Nowaková ,,Jeřabiny u vody"
Věra Musilová ,,Nedočkavci

Eva Tomsová ,,Juky"

Jitka Kučerová ,,Kytka - Jitka"

Jana Vyhídalová ,, Moje radost"

Trmice mladýma očima a očima seniorů 2011

4. prosince 2011 v 13:22 | Jaroslav Puchta
3.ročník již tradiční trmické fotosoutěže, který měl být ukončen dle dřívějších propozic už v řijnu, se díky mé 3-měsíční zdravotní idispozici bohužel posunul až na prosinec.
Proto prosím děti a seniory, aby probraly své archivy a urychleně odevzdávaly své výtvory do sotěže.
Těm, kteří si netroufají, nabízím možnost se dostavit do seniorklubu U Kastnerů v úterý a ve čtvrtek v 15 hodin, kde jejich fotografie mohu stáhnout z flešek, nebo fotoaparátů a nechat hromadně vytisknout zdarma.
Kromě fotografií Trmic a okolí, je druhé téma květiny, které jistě na svých zahrádkách rádi fotografujete, a chtěl bych na příští rok pokračovat v tomto tématu,,Poklady luk a vaší zahrady" nadále.
Nenechte si ujít hodnotné ceny letošní fotosoutěže !!!

Vyhodnocení fotosoutěží na zámku Trmice 12.12.2010

15. prosince 2010 v 20:37 | Jaroslav Puchta

Fotosoutěž ,,Mladýma očima" byla vyhodnocena a autoři odměněni


9 letá Tereza Gabrielová ze základní školy Stříbrnická se již podruhé stala vítězkou nejúspěšnějším autorem za všechny snímky.
Že neumí jen pěkně fotit , ale i krásně zahrát na flétnu , předvedla přítomným divákům v Kamenném sále Trmického zámku v hudební vložce vernisáže.
Odbornou porotou z fotoklubu UFO byla na 1 místě vyhodnocena fotografie Josefa Sarkoziho ze ZŠ Trmice s názvem ,, Cesta do Oblak"
Cenu jemu i ostatním vyhodnoceným předávala starostka Trmic Jana Oubrechtová
Kromě ceny za 5. místo předala i prémii nejmladšímu účastníku 6 letému Toníku Gabrielovi ze ZŠ Stříbrnická
Fotografie na improvizované výstavě pak ještě hodnotili přítomní diváci .
Celková výstava bude na zámku v Trmicích v říjnu příštího roku,společně s 3 ročníkem fotosoutěže.Již teď se zaměřte na okolí Trmic v zimě a na Jaře,aby byla kolekce ucelenější.
Soutěžní snímky a fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout na
 
 

Reklama